ŚWIADCZENIA UDZIELANE W RAMACH NFZ
Pacjent ubezpieczony ma prawo do gwarantowanych świadczeń stomatologicznych

Pacjenci dorośli
- leczenie zębów z wypełnieniem ubytku materiałem chemoutwardzalnym (białym)-zęby przednie, od 3-3, amalgamatem- zęby boczne 4-8.
- leczenie kanałowe zębów przednich 3-3
- usunięcie kamienia nazębnego 1 raz w roku
- usunięcie zęba
- wykonanie protezy przy braku conajmniej 5 zębów 1raz na 5 lat
- naprawa protezy 1 raz na 2 lata
- znieczulenie miejscowe

Kobiety w ciąży
Dodatkowo:
- usunięcie kamienia nazębnego 1 raz na 6 miesięcy
- leczenie kanałowe wszystkich zębów

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 r. ż.
- leczenie zębów 3-3 materiałem światłoutwardzalnym
- leczenie kanałowe wszystkich zębów z wyjątkiem zębów 3- kanałowych ze zgorzelą miazgi
- lakowanie bruzd zębów "6" do 7.r.ż.
- lakierowanie zębów stałych
- odbudowa złamanego kąta zęba przedniego
- resekcja wierzchołka korzenia zęba 3-3
Szczegółowy wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu stomatologii określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.sierpnia 2009r.