KONTAKT


Miejskie Centrum Stomatologiczne NZOZ Sp. z o.o. w Tarnowie
oś. Niepodległości 3A
33-100 Tarnów


NIP: 873-27-55-357, REGON: 851727275


tel. 14 621 33 88 w. 4

fax. 14 621 33 88 w. 4

email: mcsnzoz@op.pl


Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy.
Numer KRS: 0000042384
Wysokość kapitału zakładowego: 127 400,00 zł